Book Heaven

NameYearTypeClient
Book Heaven2019CompetitionGwangju City hall
CollaboratorsSizeLocationStatus
Jiayun Xu; GuangRuy Tan; Jiarong Yao; Xingyuan Zhu11,512m2Gwangju, South KoreanCompetition
NameYear
Book Heaven2019
TypeClient
CompetitionGwangju City hall
CollaboratorsSize
Jiayun Xu; GuangRuy Tan; Jiarong Yao; Xingyuan Zhu11,512m2
LocationStatus
Gwangju, South KoreanCompetition