Book Tower

NameYearTypeClient
Book Tower2019CompetitionUNI
CollaboratorsSizeLocationStatus
Zhiyuan Zhang, Hua Xing, Jiayong Lu, Zhengshuai Hu, Bingue Li21,000m2Warsaw, PolandCompetition
NameYear
Book Tower2019
TypeClient
CompetitionUNI
CollaboratorsSize
Zhiyuan Zhang, Hua Xing, Jiayong Lu, Zhengshuai Hu, Bingue Li21,000m2
LocationStatus
Warsaw, PolandCompetition