Luhu tianmu park

Client

Sichuan Tianfu district business administration

Type

Urban

Year

2022

Status

Concept

Size

69084 m²

Location

Chengdu, China

Team

Kai Wang, Bowen Zheng