Shenzhen Yiantian Kindergarten

Client

Yantian District Adminstration

Type

Architecture

Year

2019

Status

Concept

Size

5650 m²

Location

Shenzhen, China

Team

Kai Wang, Qijing Wu, Tiantian Zhang, Hui Lu, Hua Xing, Mingcan Zong, Xiaoting Li, Miao Ding (Shenzhen Partner), Xiaotian Yang, Yanpeng Li (Structure Consultant)